02/03/2024 - 12:12 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 14/2/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 14/2/2024

00:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 17 (Thái Lan)
01:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 47 (Việt Nam)
02:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 45 (Trung Quốc)
03:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 2 (Hàn Quốc)
04:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 1) – TẬP 4 (Việt Nam)
05:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 47 (Việt Nam)
06:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 2 (Hàn Quốc)
07:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 17 (Thái Lan)
08:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 47 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 24 (Trung Quốc)
10:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 45 (Trung Quốc)
11:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 2 (Hàn Quốc)
12:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 46 (Trung Quốc) Tập cuối
13:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 48 (Việt Nam)
14:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 17 (Thái Lan)
15:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 1) – TẬP 4 (Việt Nam)
16:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 46 (Trung Quốc) Tập cuối
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 24 (Trung Quốc)
18:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 18 (Thái Lan)
19:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 3 (Hàn Quốc)
20:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 1) – TẬP 5 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 25 (Trung Quốc)
22:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 46 (Trung Quốc) Tập cuối
23:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 1) – TẬP 5 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 14/2/2024