20/04/2024 - 11:03 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 11/3/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 11/3/2024

00:00:00NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 21 (Hàn Quốc)
01:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 21 (Việt Nam)
02:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 25 (Trung Quốc)
03:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 4 (Thái Lan)
04:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 20 (Việt Nam)
05:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 21 (Việt Nam)
06:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 4 (Thái Lan)
07:00:00NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 21 (Hàn Quốc)
08:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 21 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 50 (Trung Quốc)
10:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 25 (Trung Quốc)
11:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 4 (Thái Lan)
12:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 26 (Trung Quốc)
13:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 22 (Việt Nam)
14:00:00NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 21 (Hàn Quốc)
15:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 20 (Việt Nam)
16:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 26 (Trung Quốc)
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 50 (Trung Quốc)
18:00:00NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 22 (Hàn Quốc)
19:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 5 (Thái Lan)
20:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 21 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 51 (Trung Quốc)
22:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 26 (Trung Quốc)
23:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 21 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 11/3/2024