02/03/2024 - 12:03 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 11/10/2023

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 11/10/2023

00:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 27 (Trung Quốc)
01:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 21 (Việt Nam)
02:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 22 (Trung Quốc)
03:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 8 (Thái Lan)
04:00:00TÌNH YÊU CÒN LẠI- TẬP 35 (Việt Nam)
05:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 21 (Việt Nam)
06:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 8 (Thái Lan)
07:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 27 (Trung Quốc)
08:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 21 (Việt Nam)
09:45:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 14 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 22 (Trung Quốc)
11:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 8 (Thái Lan)
12:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 23 (Trung Quốc)
13:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 22 (Việt Nam)
14:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 27 (Trung Quốc)
15:00:00TÌNH YÊU CÒN LẠI- TẬP 35 (Việt Nam)
16:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 23 (Trung Quốc)
17:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 14 (Hàn Quốc)
18:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 28 (Trung Quốc)
19:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 9 (Thái Lan)
20:00:00TÌNH YÊU CÒN LẠI- TẬP 36 (Việt Nam)
21:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 15 (Hàn Quốc)
22:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 23 (Trung Quốc)
23:00:00TÌNH YÊU CÒN LẠI- TẬP 36 (Việt Nam)

 

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 11/10/2023