23/04/2024 - 8:49 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 10/2/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 10/2/2024

00:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 13 (Thái Lan)
01:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 43 (Việt Nam)
02:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 41 (Trung Quốc)
03:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 29 (Thái Lan)
04:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 6 (Việt Nam) Tập cuối
05:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 43 (Việt Nam)
06:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 29 (Thái Lan)
07:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 13 (Thái Lan)
08:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 43 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 20 (Trung Quốc)
10:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 41 (Trung Quốc)
11:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 29 (Thái Lan)
12:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 42 (Trung Quốc)
13:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 44 (Việt Nam)
14:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 13 (Thái Lan)
15:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 6 (Việt Nam) Tập cuối
16:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 42 (Trung Quốc)
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 20 (Trung Quốc)
18:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 14 (Thái Lan)
19:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 30 (Thái Lan)
20:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 1) – TẬP 1 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 21 (Trung Quốc)
22:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 42 (Trung Quốc)
23:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 1) – TẬP 1 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 10/2/2024