08/08/2022 - 4:38 PM

Lịch phát sóng HTV7 ngày 5/8/2022

Lịch phát sóng HTV7 ngày 5/8/2022

12:00
Chuyện trưa 12 giờ
12:30
Phim truyện Trung Quốc: Hãy gọi tôi là sếp
13:00
Phim truyện Trung Quốc: Ly Ca hành
13:50
Thị trường 365
14:00
Điểm vỡ
14:25
Hẹn hò cùng ngôi sao
14:45
Góc nhỏ thanh xuân
15:00
Truyền hình trực tiếp: Bạn hỏi – Thầy thuốc trả lời
16:00
Chìa khóa khỏe đẹp
16:15
Nào ta cùng vui: Vui cùng mầm non 12 – Quận 3
16:50
Bữa cơm gia đình
17:00
Phim truyện Trung Quốc: Bích huyết kiếm
17:45
Phim truyện Trung Quốc: Hoắc Nguyên Giáp
18:30
Chương trình 60 giây
19:01
A! Đúng rồi
19:30
Chuyến đi nhớ đời
20:30
Cơm nhà Việt Nam
21:00
Đây chính là nhảy đường phố – Street dance Việt Nam
22:30
Người Việt bốn phương
23:00
Tài tử cải lương: Nghề gieo chữ
Lịch phát sóng HTV7 ngày 5/8/2022