04/03/2024 - 3:23 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 9/12/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 9/12/2023

00:05
Siêu thị cười
00:35
A bạn đây rồi
00:50
Cuộc sống xanh
01:05
Đi an toàn về hạnh phúc
01:20
Không gian sống
01:35
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
02:05
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
02:35
Hô biến
02:50
Ngạc nhiên chưa
03:05
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
03:35
Phim truyện: Trường nội trú
04:05
Vườn sao mai
04:20
Nào ta cùng vui
04:35
Giáo dục hướng nghiệp
04:55
Siêu thị cười
05:25
A bạn đây rồi
06:00
Mỗi ngày một điều hay
06:15
Ống nhòm nhí
06:40
Thành phố của tôi
07:00
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
07:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
08:00
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
08:20
Kỳ nghỉ giữa tuần
08:50
Sắc màu cuộc sống
09:35
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
10:05
Phim truyện: Trường nội trú
10:35
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
10:55
Vườn âm nhạc
11:50
La cà phố
12:00
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
12:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:00
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
13:20
Mỗi ngày một điều hay
13:35
Ống nhòm nhí
14:00
Kỳ nghỉ giữa tuần
14:30
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
14:50
Thành phố của tôi
15:05
Vườn âm nhạc
16:00
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
16:20
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
16:50
Phim truyện: Trường nội trú
17:20
Phim hoạt hìn: Chú ngựa Spirit
17:40
Sắc màu cuộc sống
18:25
La cà phố
18:35
Ống nhòm nhí
19:00
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
19:20
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
19:40
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
20:10
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:40
Mỗi ngày một điều hay
20:55
Thành phố của tôi
21:10
Kỳ nghỉ giữa tuần
21:40
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
22:10
Phim truyện: Trường nội trú
22:40
Vườn âm nhạc
23:35
Sắc màu cuộc sống

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 9/12/2023