18/08/2022 - 11:29 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/5/2022

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/5/2022

02:30
Giấc mơ âm nhạc
03:00
Xin chào Jadoo
03:30
Giấc mơ âm nhạc
04:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
04:30
Giấc mơ âm nhạc
05:00
Xin chào Jadoo
05:30
Giấc mơ âm nhạc
06:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
06:30
Pororo và những người bạn
07:00
Heo Peppa
07:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
08:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
08:30
Pororo và những người bạn
09:00
Xin chào Jadoo
09:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
10:00
Heo Peppa
10:30
Pororo và những người bạn
11:00
Trọng lực cầu vồng
12:00
Rồng rắn lên mây: Sự tích cây vú sữa
12:30
Xin chào Jadoo
13:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
13:30
Xin chào Jadoo
14:00
Pororo và những người bạn
14:30
Heo Peppa
15:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
15:30
Xin chào Jadoo
16:00
Heo Peppa
16:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
17:00
Pororo và những người bạn
17:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
18:00
Trọng lực cầu vồng
19:00
Xin chào Jadoo
19:30
Pororo và những người bạn
20:00
Rồng rắn lên mây: Sự tích cây vú sữa
20:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
21:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
21:30
Pororo và những người bạn
22:00
Giấc mơ âm nhạc
22:30
Xin chào Jadoo
23:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
23:30
Heo Peppa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/5/2022