02/03/2024 - 12:49 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/10/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/10/2023

00:00
Cầu vồng đa sắc
00:15
Cuộc sống quanh ta
00:30
Kiến thức cuộc sống
00:50
La cà phố
01:05
Nhóc cưng siêu đẳng
02:00
Biệt đội phấn trắng
02:25
Sitcom: Nữ hoàng livestream
02:55
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
03:25
Quýt làm cam chịu
03:55
Gia đình muôn mặt
04:20
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
04:50
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
05:20
Cầu vồng đa sắc
05:35
Kiến thức cuộc sống
06:00
Nhóc cưng siêu đẳng
06:55
Sitcom: Nữ hoàng livestream
07:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
07:55
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
08:15
Cầu vồng đa sắc
08:30
Quýt làm cam chịu
09:00
Gia đình muôn mặt
09:30
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
10:00
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:30
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
10:50
Biệt đội phấn trắng
11:15
Cuộc sống quanh ta
11:30
Kiến thức cuộc sống
11:50
La cà phố
12:05
Sitcom: Nữ hoàng livestream
12:35
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
13:25
Nhóc cưng siêu đẳng
14:20
Cuộc sống quanh ta
14:35
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
14:55
Quýt làm cam chịu
15:25
Cầu vồng đa sắc
15:55
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
16:15
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
16:45
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:15
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
17:35
La cà phố
17:50
Biệt đội phấn trắng
18:15
Gia đình muôn mặt
18:45
Cuộc sống quanh ta
19:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
19:20
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
19:40
Sitcom: Nữ hoàng livestream
20:10
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:40
Nhóc cưng siêu đẳng
21:35
Biệt đội phấn trắng
22:00
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
22:30
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
23:00
Quýt làm cam chịu
23:30
Gia đình muôn mặt

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/10/2023