03/12/2022 - 12:35 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/10/2022

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/10/2022

02:30
Giấc mơ âm nhạc
03:00
Xin chào Jadoo
03:30
Giấc mơ âm nhạc
04:00
Những câu chuyện kì bí của Masha
04:30
Giấc mơ âm nhạc
05:00
Xin chào Jadoo
05:30
Giấc mơ âm nhạc
06:00
Những câu chuyện kì bí của Masha
06:30
Siêu thỏ Simon
07:00
Heo Peppa
07:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
08:00
Những câu chuyện kì bí của Masha
08:30
Siêu thỏ Simon
09:00
Xin chào Jadoo
09:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
10:00
Heo Peppa
10:30
Những câu chuyện kì bí của Masha
11:00
Khu vườn bí mật
12:00
Rồng rắn lên mây: Của thiên trả địa
12:30
Xin chào Jadoo
13:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
13:30
Xin chào Jadoo
14:00
Siêu thỏ Simon
14:30
Heo Peppa
15:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
15:30
Xin chào Jadoo
16:00
Heo Peppa
16:30
Những câu chuyện kì bí của Masha
17:00
Siêu thỏ Simon
17:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
18:00
Khu vườn bí mật
19:00
Xin chào Jadoo
19:30
Siêu thỏ Simon
20:00
Rồng rắn lên mây: Của thiên trả địa
20:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
21:00
Những câu chuyện kì bí của Masha
21:30
Siêu thỏ Simon
22:00
Giấc mơ âm nhạc
22:30
Những câu chuyện kì bí của Masha
23:00
Xin chào Jadoo
23:30
Heo Peppa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/10/2022