07/12/2023 - 5:14 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 7/8/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 7/8/2023

00:05
Không gian sống
00:20
Gõ cửa âm nhạc
00:50
Lựa chọn của tôi
01:05
Du lịch và cuộc sống
01:20
Thời trang và cuộc sống
01:40
Kiến thức cuộc sống
01:55
Kết nối không giới hạn
02:15
Mỗi ngày một điều hay
02:30
Gia đình muôn mặt
02:55
Phim: Ráng chiều ấm áp
03:40
Phim: Thủy cơ
04:25
Phim: Sống ảo
05:10
Phim: Cưới chồng cho vợ
05:55
Phim: Nhật ký nàng Xuân
06:00
Giáo dục hướng nghiệp
06:15
Ngạc nhiên chưa
06:45
Vườn sao mai
07:00
Mẹ ơi con lên TV
08:00
Không gian sống
08:15
Gõ cửa âm nhạc
08:45
Kiến thức cuộc sống
09:00
Phim: Thủy cơ
09:45
Phim: Ráng chiều ấm áp
10:30
Gia đình muôn mặt
10:55
Mỗi ngày một điều hay
11:10
Thời trang và cuộc sống
11:30
Phim: Mùa cúc susi
12:15
Phim: Ngôi sao về làng
13:00
Lựa chọn của tôi
13:15
Du lịch và cuộc sống
13:30
Kiến thức cuộc sống
13:45
Kết nối không giới hạn
14:05
Phim: Mùa cúc susi
14:50
Phim: Ngôi sao về làng
15:35
Mẹ ơi con lên TV
16:35
Giáo dục hướng nghiệp
16:50
Ngạc nhiên chưa
17:20
Mẹ ơi con lên TV
18:20
Phim: Ráng chiều ấm áp
19:05
Phim: Thủy cơ
19:50
Phim: Ngôi sao về làng
20:35
Phim: Mùa cúc susi
21:20
Phim: Nhật ký nàng Xuân
22:05
Mẹ ơi con lên TV
23:05
Giáo dục hướng nghiệp
23:20
Ngạc nhiên chưa
23:50
Vườn sao mai
Lịch phát sóng HTV3 ngày 7/8/2023