06/12/2023 - 2:11 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 6/8/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 6/8/2023

00:00
A bạn đây rồi
00:20
Chiến thắng cùng con
00:50
Ngạc nhiên chưa
01:20
Nào ta cùng vui
01:35
Mỗi ngày một điều hay
01:50
Đi an toàn về hạnh phúc
02:05
Cuộc sống xanh
02:25
Kiến thức về động vật
02:45
Phim: Rừng thiêng
03:30
Phim: Kén mẹ chồng
04:00
Phim: Ngày mai bình yên
04:45
Phim: Trả em kiếp này
05:30
Phim: Mẹ trùm
06:00
Phim: Rừng thiêng
06:45
A bạn đây rồi
07:05
Chiến thắng cùng con
07:35
Ngạc nhiên chưa
08:05
Phim hoạt hình: Noddy
08:25
Nào ta cùng vui
08:40
Mỗi ngày một điều hay
08:55
A bạn đây rồi
09:15
Phim: Kén mẹ chồng
09:45
Phim: Rừng thiêng
10:30
Phim hoạt hình: Noddy
10:50
Cuộc sống xanh
11:10
Kiến thức về động vật
11:30
Cầu vồng đa sắc
11:45
Kiến thức về động vật
12:05
Phim: Trả em kiếp này
12:50
Phim: Ngày mai bình yên
13:35
Phim hoạt hình: Noddy
13:55
Nhịp sống trẻ
14:10
Thay lời muốn nói
14:45
La cà phố
14:55
Phim hoạt hình: Noddy
15:15
Phim hoạt hình: Noddy
15:35
Phim: Trả em kiếp này
16:20
Phim: Ngày mai bình yên
17:05
Nào ta cùng vui
17:20
Ngạc nhiên chưa
17:50
A bạn đây rồi
18:10
Cuộc sống xanh
18:30
Phim hoạt hình: Noddy
18:50
Phim hoạt hình: Noddy
19:10
Thay lời muốn nói
19:45
Cầu vồng đa sắc
20:00
Chiến thắng cùng con
20:30
Phim hoạt hình: Noddy
20:50
Phim: Rừng thiêng
21:35
Phim: Kén mẹ chồng
22:05
Phim: Ngày mai bình yên
22:50
Phim: Trả em kiếp này
23:35
Phim: Mẹ trùm
Lịch phát sóng HTV3 ngày 6/8/2023