09/02/2023 - 4:08 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 6/1/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 6/1/2023

00:00
Phim Tình yêu không ngờ đến
00:45
Kết nối không giới hạn
01:05
Phim Tỷ phú tưng
01:50
Phim Nữ hoàng trả giá
02:35
Vườn âm nhạc
03:35
Phim Tình yêu không ngờ đến
04:20
Phim Tỷ phú tưng
05:05
Phim Nữ hoàng trả giá
05:50
Kỳ lân và cô tiên thợ
05:55
Nhịp điệu nắng mai
06:00
Phim Nữ hoàng trả giá
06:45
Phim Thanh xuân có bạn
07:30
Những hộp quà xinh
07:55
Mỗi ngày một điều hay
08:10
Ống nhòm nhí
08:35
Kỳ lân và cô tiên thợ
08:40
Phim Tình yêu không ngờ đến
09:25
Phim Tỷ phú tưng
10:10
Vườn âm nhạc
11:10
1001 chuyện
11:35
Phim Nữ hoàng trả giá
12:20
Phim Đừng phiền tôi học
13:05
Kết nối không giới hạn
13:25
Mỗi ngày một điều hay
13:40
Ống nhòm nhí
14:05
Nào ta cùng vui
14:20
Phim Tình yêu không ngờ đến
15:05
Phim Tỷ phú tưng
15:50
Vườn âm nhạc
16:50
Kỳ lân và cô tiên thợ
16:55
Khu rừng nhỏ
17:45
Nào ta cùng vui
18:00
Phim Đừng phiền tôi học
18:45
Ngạc nhiên chưa
19:10
Nhóc cưng siêu đẳng
20:05
Phim Thanh xuân có bạn
20:50
Phim Tình yêu không ngờ đến
21:35
Mỗi ngày một điều hay
21:50
Phim Nữ hoàng trả giá
22:35
Những hộp quà xinh
23:00
Mỗi ngày một điều hay
23:15
Ống nhòm nhí
23:40
Kết nối không giới hạn
Lịch phát sóng HTV3 ngày 6/1/2023