04/12/2023 - 11:14 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/8/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/8/2023

00:10
Mỗi ngày một điều hay
00:25
Chiến thắng cùng con
00:55
Gõ cửa âm nhạc
01:25
Kiến thức về động vật
01:45
Du lịch cuộc sống
02:05
Không gian sống
02:20
Nhịp sống trẻ
02:35
Kết nối không giới hạn
02:55
Kiến thức cuộc sống
03:10
Phim: Rừng thiêng ( 2 tập)
03:50
Phim: Kén mẹ chồng
04:35
Phim: Ngày mai bình yên
04:55
Phim: Trả em kiếp này
06:00
Nào ta cùng vui
06:15
A bạn đây rồi
06:35
Cầu vồng đa sắc
06:50
Mỗi ngày một điều hay
07:05
Chiến thắng cùng con
07:35
Kiến thức về động vật
07:55
Phim hoạt hình: Noddy
08:15
A bạn đây rồi
08:30
Du lịch cuộc sống
08:50
Nào ta cùng vui
09:05
Phim: Kén mẹ chồng
09:35
Phim: Rừng thiêng
10:20
Phim hoạt hình: Noddy
10:40
Kiến thức cuộc sống
10:55
Kết nối không giới hạn
11:15
Không gian sống
11:30
Nào ta cùng vui
11:45
Phim: Trả em kiếp này
12:30
Phim: Ngày mai bình yên
13:15
Phim hoạt hình: Noddy
13:35
Chiến thắng cùng con
14:05
Gõ cửa âm nhạc
14:35
Phim hoạt hình: Noddy
14:55
Phim hoạt hình: Noddy
15:15
Phim: Trả em kiếp này
16:00
Phim: Ngày mai bình yên
16:20
Kiến thức về động vật
16:40
A bạn đây rồi
17:00
Kiến thức cuộc sống
17:15
Kết nối không giới hạn
17:35
Không gian sống
17:50
Phim hoạt hình: Noddy
18:10
Phim hoạt hình: Noddy
18:30
Cầu vồng đa sắc
18:45
Nào ta cùng vui
19:00
A bạn đây rồi
19:20
Chiến thắng cùng con
19:50
Phim hoạt hình: Noddy
20:10
Phim: Rừng thiêng
20:55
Phim: Kén mẹ chồng
21:25
Phim: Ngày mai bình yên
22:10
Phim: Trả em kiếp này
22:55
Phim: Mẹ trùm
23:20
Nào ta cùng vui
23:35
A bạn đây rồi
23:55
Cầu vồng đa sắc
Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/8/2023