26/02/2024 - 10:23 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/10/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/10/2023

00:00
Vườn sao mai
00:15
Gia đình muôn mặt
00:40
A bạn đây rồi
00:55
Ống nhòm nhí
01:20
Đi an toàn về hạnh phúc
01:35
Biệt đội phấn trắng
02:00
Sitcom: Nữ hoàng livestream
02:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
03:00
Hô biến
03:30
Ngạc nhiên chưa?
04:00
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
04:30
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
05:00
Vườn sao mai
05:15
Gia đình muôn mặt
05:40
Người bạn thiên nhiên
06:00
A bạn đây rồi
06:15
Ống nhòm nhí
06:40
Đi an toàn về hạnh phúc
06:55
Sitcom: Nữ hoàng livestream
07:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
07:55
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
08:15
Hô biến
08:45
Ngạc nhiên chưa?
09:15
Vườn sao mai
09:30
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
10:00
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:30
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
10:50
Biệt đội phấn trắng
11:15
Gia đình muôn mặt
11:40
Người bạn thiên nhiên
12:00
Sitcom: Nữ hoàng livestream
12:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
13:20
A bạn đây rồi
13:35
Ống nhòm nhí
14:00
Biệt đội phấn trắng
14:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
14:45
Hô biến
15:15
Ngạc nhiên chưa?
15:45
Đi an toàn về hạnh phúc
16:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
16:20
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
16:50
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:20
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
17:40
Vườn sao mai
17:55
Gia đình muôn mặt
18:20
Người bạn thiên nhiên
18:40
Ống nhòm nhí
19:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
19:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
19:45
Sitcom: Nữ hoàng livestream
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
A bạn đây rồi
21:00
Đi an toàn về hạnh phúc
21:15
Biệt đội phấn trắng
21:40
Người bạn thiên nhiên
22:00
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
22:30
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
23:00
Hô biến
23:30
Ngạc nhiên chưa?

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/10/2023