26/02/2024 - 9:39 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/9/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/9/2023

00:10
Mẹ ơi con lên tivi
01:10
Sắc màu cuộc sống
01:50
Lựa chọn của tôi
02:05
Phim: Ráng chiều ấm áp
02:50
Phim: Thủy cơ
03:35
Phim: Ngôi sao về làng
04:20
Phim: Nhật ký nàng Xuân
06:00
Phim: Ráng chiều ấm áp
06:45
Vườn sao mai
07:00
Nhóc cưng siêu đẳng
08:00
Vườn âm nhạc
09:00
Phim: Thủy cơ
09:45
Phim: Ráng chiều ấm áp
10:30
Mẹ ơi con lên tivi
11:30
Phim: Mùa cúc susi
12:15
Phim: Ngôi sao về làng
13:00
Hô biến
13:25
Nhóc cưng siêu đẳng
14:25
Phim: Mùa cúc susi
15:10
Phim: Ngôi sao về làng
15:55
Sắc màu cuộc sống
16:35
Lựa chọn của tôi
16:50
Những câu chuyện đẹp
17:00
Mẹ ơi con lên tivi
18:00
Phim: Ráng chiều ấm áp
18:45
Phim: Thủy cơ
19:30
Phim: Ngôi sao về làng
20:15
Phim: Mùa cúc susi
21:00
Phim: Nhật ký nàng Xuân
21:45
Nhóc cưng siêu đẳng
22:45
Vườn sao mai
23:00
Hô biến
23:25
Mỗi ngày một điều hay
23:40
Giáo dục hướng nghiệp
23:55
Cuộc sống quanh ta
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/9/2023