18/05/2024 - 6:45 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/9/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/9/2023

00:00
Kiến thức về động vật
00:20
Du lịch cuộc sống
00:40
Không gian sống
00:55
Nhịp sống trẻ
01:10
Kết nối không giới hạn
01:30
Kiến thức cuộc sống
01:45
Phim: Ráng chiều ấm áp
02:30
Phim: Thủy cơ
03:15
Phim: Ngôi sao về làng
04:00
Phim: Mùa cúc susi
04:45
Phim: Nhật ký nàng Xuân
06:00
Nào ta cùng vui
06:15
A bạn đây rồi
06:35
Cầu vồng đa sắc
06:50
Mỗi ngày một điều hay
07:05
Chiến thắng cùng con
07:35
Kiến thức về động vật
07:55
A bạn đây rồi
08:10
Du lịch cuộc sống
08:30
Nào ta cùng vui
08:45
Phim: Thủy cơ
09:30
Phim: Ráng chiều ấm áp
10:15
Kiến thức cuộc sống
10:30
Kết nối không giới hạn
10:50
Không gian sống
11:05
Nào ta cùng vui
11:20
Phim: Mùa cúc susi
12:05
Phim: Ngôi sao về làng
12:50
Chiến thắng cùng con
13:20
Gõ cửa âm nhạc
13:50
Phim: Mùa cúc susi
14:35
Phim: Ngôi sao về làng
15:20
Kiến thức về động vật
15:40
A bạn đây rồi
16:00
Kiến thức cuộc sống
16:15
Kết nối không giới hạn
16:35
Không gian sống
16:50
Cầu vồng đa sắc
17:05
Nào ta cùng vui
17:20
A bạn đây rồi
17:40
Chiến thắng cùng con
18:10
Phim: Ráng chiều ấm áp
18:55
Phim: Thủy cơ
19:40
Phim: Ngôi sao về làng
20:25
Phim: Mùa cúc susi
21:10
Phim: Nhật ký nàng Xuân
21:55
Nào ta cùng vui
22:10
A bạn đây rồi
22:30
Cầu vồng đa sắc
22:45
Mỗi ngày một điều hay
23:00
Chiến thắng cùng con
23:30
Gõ cửa âm nhạc
Lịch phát sóng HTV3 ngày 29/9/2023