06/12/2023 - 12:58 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/9/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/9/2023

00:05
Ngạc nhiên chưa
00:35
Những câu chuyện đẹp
00:45
Thời trang và cuộc sống
01:05
Cuộc sống quanh ta
01:20
Đi an toàn về hạnh phúc
01:35
Phim: Ráng chiều ấm áp
02:20
Phim: Thủy cơ
03:05
Phim: Ngôi sao về làng
03:50
Phim: Mùa cúc susi
04:35
Phim: Nhật ký nàng Xuân
06:00
La cà phố
06:10
Lựa chọn của tôi
06:25
Ngạc nhiên chưa
06:55
Nhóc cưng siêu đẳng
07:55
Cuộc sống xanh
08:15
Gia đình muôn mặt
08:40
Phim: Thủy cơ
09:25
Phim: Ráng chiều ấm áp
10:10
Mỗi ngày một điều hay
10:25
Sắc màu cuộc sống
11:05
Cuộc sống xanh
11:25
Phim: Mùa cúc susi
12:10
Phim: Ngôi sao về làng
12:55
Cuộc sống quanh ta
13:10
Những câu chuyện đẹp
13:20
Nhóc cưng siêu đẳng
14:20
Phim: Mùa cúc susi
15:05
Phim: Ngôi sao về làng
15:50
Nhóc cưng siêu đẳng
16:50
Thời trang và cuộc sống
17:10
Đi an toàn về hạnh phúc
17:25
Ngạc nhiên chưa
17:55
Nhóc cưng siêu đẳng
18:55
Phim: Ráng chiều ấm áp
19:40
Phim: Thủy cơ
20:25
Phim: Ngôi sao về làng
21:10
Phim: Mùa cúc susi
21:55
Phim: Nhật ký nàng Xuân
22:40
Nhóc cưng siêu đẳng
23:40
La cà phố
23:50
Lựa chọn của tôi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/9/2023