02/03/2024 - 12:10 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/1/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/1/2024

00:20
La cà phố
00:30
Mỗi ngày một điều hay
00:45
Ống nhòm nhí
01:10
Thành phố của tôi
01:25
Kỳ nghỉ giữa tuần
01:55
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
02:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
02:55
Vườn âm nhạc
03:50
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
04:20
Phim truyện: Trường nội trú
04:50
Sắc màu cuộc sống
05:35
La cà phố
06:00
Nhóc cưng siêu đẳng
06:55
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
07:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
07:55
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
08:15
Cầu vồng đa sắc
08:30
Quýt làm cam chịu
08:55
Gia đình muôn mặt
09:25
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
09:55
Phim truyện: Trường nội trú
10:25
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
10:45
Cuộc sống quanh ta
11:00
Biệt đội phấn trắng
11:25
Kiến thức cuộc sống
11:40
Người bạn thiên nhiên
12:05
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
12:35
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:05
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
13:25
Nhóc cưng siêu đẳng
14:20
Cuộc sống quanh ta
14:35
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
14:55
Quýt làm cam chịu
15:20
Biệt đội phấn trắng
15:45
Cầu vồng đa sắc
16:00
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
16:20
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
16:50
Phim truyện: Trường nội trú
17:20
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
17:40
Kiến thức cuộc sống
17:55
Gia đình muôn mặt
18:25
Người bạn thiên nhiên
18:50
Cầu vồng đa sắc
19:05
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
19:25
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
19:45
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
Nhóc cưng siêu đẳng
21:40
Biệt đội phấn trắng
22:05
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
22:35
Phim truyện: Trường nội trú
23:05
Quýt làm cam chịu
23:30
Gia đình muôn mặt

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/1/2024