08/12/2022 - 7:09 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/11/2022

Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/11/2022

00:10
Những hộp quà xinh
00:35
Thành phố của tôi
00:50
Ống nhòm nhí
01:15
Kết nối không giới hạn
01:35
Chìa khóa vàng
01:55
Phim: Lao công bí ẩn
02:40
Hô biến
03:05
Kết nối không giới hạn
03:25
Phim: Trường nội trú
04:10
Phim: Dòng sông thương nhớ
04:55
Hô biến
05:20
Những hộp quà xinh
05:50
Kỳ lân và cô tiên thợ
05:55
Nhịp điệu nắng mai
06:00
Phim: Bác sĩ nhi khoa tài ba
06:45
Phim: Thanh xuân có bạn
07:30
Chìa khóa vàng
07:50
Những hộp quà xinh
08:15
Thành phố của tôi
08:30
Ống nhòm nhí
08:55
Kỳ lân và cô tiên thợ
09:00
Phim: Lao công bí ẩn
09:45
Phim: Trường nội trú
10:30
Vườn âm nhạc
11:30
Lựa chọn của tôi
11:45
Nào ta cùng vui
12:00
Phim: Bác sĩ nhi khoa tài ba
12:45
Phim: Đừng phiền tôi học
13:30
Kết nối không giới hạn
13:50
Cuộc sống quanh ta
14:05
Thành phố của tôi
14:20
Ống nhòm nhí
14:45
Nào ta cùng vui
15:00
Phim: Lao công bí ẩn
15:45
Phim: Trường nội trú
16:30
Hô biến
16:55
Vườn âm nhạc
17:55
Kỳ lân và cô tiên thợ
18:00
Khu rừng nhỏ
18:50
Nào ta cùng vui
19:05
Chìa khóa vàng
19:25
Ngẫm cười
19:30
Phim: Đừng phiền tôi học
20:15
Ngạc nhiên chưa, Trà sữa 10+
21:05
Phim: Thanh xuân có bạn
21:50
Phim: Lao công bí ẩn
22:35
Thành phố của tôi
22:50
Lựa chọn của tôi
23:05
Phim: Dòng sông thương nhớ
23:50
Chìa khóa vàng
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/11/2022