02/03/2024 - 1:29 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/1/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/1/2024

00:05
Thanh xuân tỏa sáng
00:25
Kiến thức cuộc sống
00:40
Mỗi ngày một điều hay
00:55
Du lịch & cuộc sống
01:10
Thành phố của tôi
01:25
Kỳ nghỉ giữa tuần
01:55
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
02:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
02:55
Quýt làm cam chịu
03:20
Gõ cửa âm nhạc
03:35
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
04:05
Phim truyện: Trường nội trú
04:35
Cầu vồng đa sắc
04:50
Cuộc sống quanh ta
05:05
Thanh xuân tỏa sáng
05:25
Kiến thức cuộc sống
06:00
A bạn đây rồi
06:15
Cuộc sống xanh
06:30
Đi an toàn về hạnh phúc
06:45
Không gian sống
07:00
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
07:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
08:00
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
08:20
Hô biến
08:50
Ngạc nhiên chưa
09:20
Vườn sao mai
09:35
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
10:05
Phim truyện: Trường nội trú
10:35
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
10:55
Nào ta cùng vui
11:10
Giáo dục hướng nghiệp
11:25
Siêu thị cười
11:55
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
12:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
12:55
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
13:15
A bạn đây rồi
13:30
Cuộc sống xanh
13:45
Đi an toàn về hạnh phúc
14:00
Không gian sống
14:15
Vườn sao mai
14:30
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
14:50
Hô biến
15:20
Ngạc nhiên chưa
15:50
Nào ta cùng vui
16:05
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
16:25
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
16:55
Phim truyện: Trường nội trú
17:25
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
17:45
Giáo dục hướng nghiệp
18:05
Siêu thị cười
18:35
Hô biến
19:05
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
19:25
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
19:45
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
A bạn đây rồi
21:00
Cuộc sống xanh
21:15
Đi an toàn về hạnh phúc
21:30
Không gian sống
21:45
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
22:15
Phim truyện: Trường nội trú
22:45
Ngạc nhiên chưa
23:15
Vườn sao mai
23:30
Nào ta cùng vui
23:45
Giáo dục hướng nghiệp

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/1/2024