01/03/2024 - 11:50 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/1/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/1/2024

00:15
Vườn sao mai
00:30
Gia đình muôn mặt
00:55
A bạn đây rồi
01:10
Ống nhòm nhí
01:35
Đi an toàn về hạnh phúc
01:50
Biệt đội phấn trắng
02:15
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
02:45
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
03:15
Hô biến
03:45
Ngạc nhiên chưa
04:15
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
04:45
Phim truyện: Trường nội trú
05:15
Vườn sao mai
05:30
Gia đình muôn mặt
05:55
Người bạn thiên nhiên
06:00
Mỗi ngày một điều hay
06:15
Du lịch & cuộc sống
06:35
Thành phố của tôi
06:55
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
07:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
07:55
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
08:15
Kỳ nghỉ giữa tuần
08:45
Quýt làm cam chịu
09:10
Kiến thức cuộc sống
09:25
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
09:55
Phim truyện: Trường nội trú
10:25
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
10:45
Cầu vồng đa sắc
11:00
Cuộc sống quanh ta
11:15
Thanh xuân tỏa sáng
11:30
Gõ cửa âm nhạc
12:00
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
12:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:00
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
13:20
Mỗi ngày một điều hay
13:35
Du lịch & cuộc sống
13:55
Thành phố của tôi
14:15
Cuộc sống quanh ta
14:30
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
14:50
Kỳ nghỉ giữa tuần
15:20
Kiến thức cuộc sống
15:35
Thanh xuân tỏa sáng
15:55
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
16:15
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
16:45
Phim truyện: Trường nội trú
17:15
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
17:35
Cầu vồng đa sắc
17:50
Quýt làm cam chịu
18:15
Gõ cửa âm nhạc
18:45
Phim hoạt hình: Vua Julien vạn tuế
19:05
Phim hoạt hình: Chú ngựa Spirit
19:25
Phim sitcom: Lao công bí ẩn
19:55
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:25
Mỗi ngày một điều hay
20:40
Du lịch & cuộc sống
20:55
Thành phố của tôi
21:10
Kỳ nghỉ giữa tuần
21:40
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
22:10
Phim truyện: Trường nội trú
22:40
Quýt làm cam chịu
23:05
Gõ cửa âm nhạc
23:35
Cầu vồng đa sắc
23:50
Cuộc sống quanh ta

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/1/2024