14/06/2024 - 7:07 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/3/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/3/2024

00:35
Vui cùng Koro
00:50
Lựa chọn của tôi
01:05
Kỳ nghỉ giữa tuần
01:30
Cuộc sống quanh ta
01:45
Không gian sống
02:00
Biệt đội phấn trắng
02:15
Giáo dục hướng nghiệp
02:35
Sắc màu cuộc sống
03:15
Vườn sao mai
03:30
Góc nhỏ kỳ diệu
03:45
Sao nhập ngũ
04:45
Đi an toàn về hạnh phúc
05:00
Nghệ thuật và cuộc sống
05:15
Cuộc sống quanh ta
05:30
Kỳ nghỉ giữa tuần
06:00
Nhóc cưng siêu đẳng
07:00
Thay lời muốn nói
07:30
Phim truyện
08:30
Việt Nam đi là ghiền
08:40
180 độ xanh
08:55
Phim hoạt hình
09:00
Phim truyện
10:00
Vườn âm nhạc
11:00
Gia đình muôn mặt
11:30
Không gian sống
11:45
La cà phố
12:00
Phim truyện
13:00
Phim hoạt hình
13:05
Giáo dục hướng nghiệp
13:25
Du lịch cuộc sống
13:40
Vườn sao mai
13:55
Thay lời muốn nói
14:25
Việt Nam đi là ghiền
14:35
180 độ xanh
14:50
Không gian sống
15:05
La cà phố
15:20
Gia đình muôn mặt
15:50
Vườn âm nhạc
16:50
Phim hoạt hình
16:55
Phim truyện
17:30
Nhóc cưng siêu đẳng
18:30
Vườn sao mai
18:45
180 độ xanh
19:00
Phim hoạt hình
19:05
Phim truyện
21:05
Vườn âm nhạc
22:05
Du lịch cuộc sống
22:20
Thay lời muốn nói
22:50
Việt Nam đi là ghiền
23:00
Phim truyện
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/3/2024