05/12/2023 - 12:00 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/8/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/8/2023

00:30
Phim: Ráng chiều ấm áp
01:15
Phim: Thủy cơ
02:00
Phim: Ngôi sao về làng
02:45
Phim: Mùa cúc susi
03:30
Phim: Nhật ký nàng Xuân
04:15
Mẹ ơi con lên tivi
06:00
Nào ta cùng vui
06:15
Hô biến
06:40
Vườn sao mai
06:55
Mẹ ơi con lên tivi
07:55
Giáo dục hướng nghiệp
08:10
A bạn đây rồi
08:30
Mỗi ngày một điều hay
08:45
Phim: Thủy cơ
09:30
Phim: Ráng chiều ấm áp
10:15
Gõ cửa âm nhạc
10:45
Hô biến
11:10
Phim: Mùa cúc susi
11:55
Phim: Ngôi sao về làng
12:40
Mẹ ơi con lên tivi
13:40
Phim: Mùa cúc susi
14:25
Phim: Ngôi sao về làng
15:10
Du lịch cuộc sống
15:30
Kết nối không giới hạn
15:50
Không gian sống
16:05
Hô biến
16:30
Mẹ ơi con lên tivi
17:30
Phim: Ráng chiều ấm áp
18:15
Phim: Thủy cơ
19:00
Phim: Ngôi sao về làng
19:45
Phim: Mùa cúc susi
20:30
Phim: Nhật ký nàng Xuân
21:15
Mẹ ơi con lên tivi
22:15
Nào ta cùng vui
22:30
A bạn đây rồi
22:50
Vườn sao mai
23:05
Giáo dục hướng nghiệp
23:20
Nhịp sống trẻ
23:35
Mỗi ngày một điều hay
23:50
Kiến thức cuộc sống
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/8/2023