23/04/2024 - 8:54 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/3/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/3/2024

00:40
Mỗi ngày một điều hay
00:55
Hô biến
01:20
Không gian sống
01:35
Kỳ nghỉ giữa tuần
02:00
Cuộc sống quanh ta
02:15
180 độ xanh
02:30
Giáo dục hướng nghiệp
02:50
Thanh xuân tỏa sáng
03:00
Góc nhỏ kỳ diệu
03:15
Sao nhập ngũ
04:15
Tôi tuổi teen
05:05
Du lịch cuộc sống
05:20
Cuộc sống quanh ta
05:35
Không gian sống
05:50
Kỳ nghỉ giữa tuần
06:00
180 độ xanh
06:15
Du lịch cuộc sống
06:30
Giáo dục hướng nghiệp
06:50
Thanh xuân tỏa sáng
07:00
Phim truyện
08:00
Tôi tuổi teen
08:50
Phim hoạt hình
08:55
Phim truyện
09:55
Mỗi ngày một điều hay
10:10
Hô biến
10:35
Không gian sống
11:00
Phim truyện
11:30
Góc nhỏ kỳ diệu
11:45
180 độ xanh
12:00
Phim truyện
12:30
Phim hoạt hình
12:35
Cuộc sống quanh ta
12:50
Du lịch cuộc sống
13:05
Kỳ nghỉ giữa tuần
13:30
Giáo dục hướng nghiệp
13:50
Thanh xuân tỏa sáng
14:00
Sao nhập ngũ
15:00
Tôi tuổi teen
15:50
Không gian sống
16:05
Góc nhỏ kỳ diệu
16:20
180 độ xanh
16:35
Cuộc sống quanh ta
16:50
Phim hoạt hình
16:55
Phim truyện
17:25
Hô biến
17:55
Mỗi ngày một điều hay
18:30
Giáo dục hướng nghiệp
18:50
Thanh xuân tỏa sáng
19:00
Phim hoạt hình
19:05
Phim truyện
21:05
Góc nhỏ kỳ diệu
21:20
Sao nhập ngũ
22:20
Tôi tuổi teen
23:10
Phim truyện
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/3/2024