09/02/2023 - 5:19 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/11/2022

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/11/2022

00:30
Ống nhòm nhí
00:55
Phim: Lao công bí ẩn
01:40
Phim: Trường nội trú
02:25
Vườn âm nhạc
03:25
Phim: Lao công bí ẩn
04:10
Phim: Trường nội trú
04:55
Phim: Dòng sông thương nhớ
05:40
Ngẫm cười
05:50
Kỳ lân và cô tiên thợ
05:55
Nhịp điệu nắng mai
06:00
Nào ta cùng vui
06:15
Hô biến
06:40
Ống nhòm nhí
07:05
Vườn sao mai
07:20
A! Bạn đây rồi
07:35
Nhà bao việc
07:40
Cuộc sống quanh ta
07:55
Lựa chọn của tôi
08:10
Kiến thức & cuộc sống
08:25
Sức khỏe cho mọi người
08:40
Góc nhỏ diệu kỳ
08:55
Ngẫm cười
09:00
Phim: Lao công bí ẩn
09:45
Phim: Trường nội trú
10:30
Vườn âm nhạc
11:30
Thành phố của tôi
11:45
Đi an toàn về hạnh phúc
12:00
Phim: Bác sĩ nhi khoa tài ba
12:45
Phim: Lao công bí ẩn
13:30
Nào ta cùng vui
13:45
Ống nhòm nhí
14:10
Vườn sao mai
14:25
Kỳ lân và cô tiên thợ
14:30
Kiến thức & cuộc sống
14:45
Cuộc sống quanh ta
15:00
Phim: Lao công bí ẩn
15:45
Phim: Trường nội trú
16:30
Thành phố của tôi
16:45
Tạp chí giáo dục
17:00
Hô biến
17:25
Những hộp quà xinh
17:50
Vườn sao mai
18:05
Nào ta cùng vui
18:20
Ống nhòm nhí
18:45
A! Bạn đây rồi
19:00
Chìa khóa vàng
19:20
Kỳ lân và cô tiên thợ
19:25
Nhà bao việc
19:30
Sức khỏe cho mọi người
19:45
Cuộc sống quanh ta
20:00
Hô biến
20:25
Ngẫm cười
20:30
Phim: Trường nội trú
21:15
Phim: Bác sĩ nhi khoa tài ba
22:00
Vườn âm nhạc
23:00
Phim: Trường nội trú
23:45
Phim: Dòng sông thương nhớ
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/11/2022