01/03/2024 - 11:21 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/10/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/10/2023

00:00
Sắc màu cuộc sống
00:45
La cà phố
00:55
Mỗi ngày một điều hay
01:10
Ống nhòm nhí
01:35
Thành phố của tôi
01:50
Kỳ nghỉ giữa tuần
02:20
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
02:50
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
03:20
Vườn âm nhạc
04:15
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
04:45
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
05:15
Sắc màu cuộc sống
06:00
Nhóc cưng siêu đẳng
06:55
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
07:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
07:55
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
08:15
Cầu vồng đa sắc
08:30
Quýt làm cam chịu
08:55
Gia đình muôn mặt
09:25
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
09:55
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
10:45
Cuộc sống quanh ta
11:00
Biệt đội phấn trắng
11:25
Kiến thức cuộc sống
11:40
Người bạn thiên nhiên
12:05
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
12:35
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
13:25
Nhóc cưng siêu đẳng
14:20
Cuộc sống quanh ta
14:35
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
14:55
Quýt làm cam chịu
15:20
Biệt đội phấn trắng
15:45
Cầu vồng đa sắc
16:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
16:20
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
16:50
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:20
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
17:40
Kiến thức cuộc sống
17:55
Gia đình muôn mặt
18:25
Người bạn thiên nhiên
18:50
Cầu vồng đa sắc
19:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
19:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
19:45
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
Nhóc cưng siêu đẳng
21:40
Biệt đội phấn trắng
22:05
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
22:35
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
23:05
Quýt làm cam chịu
23:30
Gia đình muôn mặt

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/10/2023