04/12/2023 - 10:28 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/11/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/11/2023

00:05
Siêu thị cười
00:35
A bạn đây rồi
00:50
Cuộc sống xanh
01:05
Đi an toàn về hạnh phúc
01:20
Không gian sống
01:35
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
02:05
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
02:35
Hô biến
02:50
Ngạc nhiên chưa
03:05
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
03:35
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
04:05
Vườn sao mai
04:20
Nào ta cùng vui
04:35
Giáo dục hướng nghiệp
04:55
Siêu thị cười
05:25
A bạn đây rồi
06:00
Mỗi ngày một điều hay
06:15
Du lịch & cuộc sống
06:35
Thành phố của tôi
06:55
Phim sitcom:Khi chồng là vợ
07:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
07:55
Phim hoạt hình: Quỷ lùn tinh nghịch – Mùa 1
08:15
ỳ nghỉ giữa tuần
08:45
Quýt làm cam chịu
09:10
Kiến thức cuộc sống
09:25
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
09:55
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:25
Phim hoạt hình: Chú mèo đi hia – Mùa 1
10:45
Cầu vồng đa sắc
11:00
Cuộc sống quanh ta
11:15
Thanh xuân tỏa sáng
11:25
Gõ cửa âm nhạc
11:55
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
12:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
12:55
Phim hoạt hình: Quỷ lùn tinh nghịch – Mùa 1
13:15
Mỗi ngày một điều hay
13:30
Du lịch & cuộc sống
13:45
Thành phố của tôi
14:00
Kỳ nghỉ giữa tuần
14:30
Phim hoạt hình: Chú mèo đi hia – Mùa 1
14:50
Quýt làm cam chịu
15:15
Gõ cửa âm nhạc
15:45
Cuộc sống quanh ta
16:00
Phim hoạt hình: Quỷ lùn tinh nghịch – Mùa 1
16:20
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
16:50
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:20
Phim hoạt hình: Chú mèo đi hia – Mùa 1
17:40
Cuộc sống quanh ta
17:55
Cầu vồng đa sắc
18:25
Thanh xuân tỏa sáng
18:35
Kiến thức cuộc sống
18:50
Mỗi ngày một điều hay
19:05
Phim hoạt hình: Quỷ lùn tinh nghịch – Mùa 1
19:25
Phim hoạt hình: Chú mèo đi hia – Mùa 1
19:45
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
Du lịch & cuộc sống
21:00
Thành phố của tôi
21:15
Kỳ nghỉ giữa tuần
21:45
Thanh xuân tỏa sáng
21:55
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
22:25
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
22:55
Quýt làm cam chịu
23:20
Gõ cửa âm nhạc
23:50
Cầu vồng đa sắc

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/11/2023