05/12/2023 - 12:07 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/11/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/11/2023

00:00
Cuộc sống quanh ta
00:15
Kiến thức cuộc sống
00:30
Người bạn thiên nhiên
00:55
Nhóc cưng siêu đẳng
01:50
Biệt đội phấn trắng
02:15
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
02:45
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
03:15
Quýt làm cam chịu
03:40
Gia đình muôn mặt
04:05
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
04:35
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
05:05
Cuộc sống quanh ta
05:20
Cầu vồng đa sắc
05:35
Kiến thức cuộc sống
05:50
Người bạn thiên nhiên
06:00
A bạn đây rồi
06:15
Cuộc sống xanh
06:30
Đi an toàn về hạnh phúc
06:45
Không gian sống
07:00
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
07:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
08:00
Phim hoạt hình: Quỷ lùn tinh nghịch – Mùa 1
08:20
Hô biến
08:50
Ngạc nhiên chưa
09:20
Vườn sao mai
09:35
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
10:05
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:35
Phim hoạt hình: Chú mèo đi hia – Mùa 1
10:55
Nào ta cùng vui
11:10
Giáo dục hướng nghiệp
11:25
Siêu thị cười
11:55
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
12:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
12:55
Phim hoạt hình: Quỷ lùn tinh nghịch – Mùa 1
13:15
A bạn đây rồi
13:30
Cuộc sống xanh
13:45
Đi an toàn về hạnh phúc
14:00
Không gian sống
14:15
Vườn sao mai
14:30
Phim hoạt hình: Chú mèo đi hia – Mùa 1
14:50
Hô biến
15:20
Ngạc nhiên chưa
15:50
Nào ta cùng vui
16:05
Phim hoạt hình: Quỷ lùn tinh nghịch – Mùa 1
16:25
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
16:55
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:25
Phim hoạt hình: Chú mèo đi hia – Mùa 1
17:45
Giáo dục hướng nghiệp
18:05
Siêu thị cười
18:35
Hô biến
19:05
Phim hoạt hình: Quỷ lùn tinh nghịch – Mùa 1
19:25
Phim hoạt hình: Chú mèo đi hia – Mùa 1
19:45
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
A bạn đây rồi
21:00
Cuộc sống xanh
21:15
Đi an toàn về hạnh phúc
21:30
Không gian sống
21:45
Phim sitcom: Văn phòng đại chiến
22:15
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
22:45
Ngạc nhiên chưa
23:15
Vườn sao mai
23:30
Nào ta cùng vui
23:45
Giáo dục hướng nghiệp

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/11/2023