26/02/2024 - 8:13 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/10/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/10/2023

00:05
Cuộc sống quanh ta
00:20
Thanh xuân tỏa sáng
00:40
Kiến thức cuộc sống
00:55
Mỗi ngày một điều hay
01:10
Du lịch & cuộc sống
01:25
Thành phố của tôi
01:40
Kỳ nghỉ giữa tuần
02:10
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
02:40
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
03:10
Quýt làm cam chịu
03:35
Gõ cửa âm nhạc
03:50
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
04:20
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
04:50
Cầu vồng đa sắc
05:05
Cuộc sống quanh ta
05:20
Thanh xuân tỏa sáng
05:40
Kiến thức cuộc sống
06:00
A bạn đây rồi
06:15
Cuộc sống xanh
06:30
Đi an toàn về hạnh phúc
06:45
Không gian sống
07:00
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
07:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
08:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
08:20
Hô biến
08:50
Ngạc nhiên chưa
09:20
Vườn sao mai
09:35
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
10:05
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:35
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
10:55
Nào ta cùng vui
11:10
Giáo dục hướng nghiệp
11:25
Siêu thị cười
11:55
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
12:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
12:55
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
13:15
A bạn đây rồi
13:30
Cuộc sống xanh
13:45
Đi an toàn về hạnh phúc
14:00
Không gian sống
14:15
Vườn sao mai
14:30
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
14:50
Hô biến
15:20
Ngạc nhiên chưa
15:50
Nào ta cùng vui
16:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
16:25
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
16:55
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
17:45
Giáo dục hướng nghiệp
18:05
Siêu thị cười
18:35
Hô biến
19:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
19:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
19:45
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
A bạn đây rồi
21:00
Cuộc sống xanh
21:15
Đi an toàn về hạnh phúc
21:30
Không gian sống
21:45
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
22:15
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
22:45
Ngạc nhiên chưa
23:15
Vườn sao mai
23:30
Nào ta cùng vui
23:45
Giáo dục hướng nghiệp

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/10/2023