20/04/2024 - 11:52 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/3/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/3/2024

00:30
Nhóc cưng siêu đẳng
01:30
Vườn sao mai
01:45
Giáo dục hướng nghiệp
02:05
Du lịch cuộc sống
02:20
180 độ xanh
02:35
Không gian sống
02:50
La cà phố
03:05
Gia đình muôn mặt
03:35
Thay lời muốn nói
04:05
Việt Nam đi là ghiền
04:15
Vườn âm nhạc
05:15
Du lịch cuộc sống
05:30
Giáo dục hướng nghiệp
05:50
Vườn sao mai
06:00
A bạn đây rồi
06:15
Cuộc sống xanh
06:35
Đi an toàn về hạnh phúc
06:50
La cà phố
07:05
Phim truyện
08:05
Tôi tuổi teen
08:55
Phim hoạt hình
09:00
Phim truyện
10:00
Nào ta cùng vui
10:15
Cầu vồng đa sắc
10:30
Ống nhòm nhí
11:00
Phim truyện
11:30
Bí mật kệ đồ chơi
11:45
A bạn đây rồi
12:00
Phim truyện
12:30
Phim hoạt hình
12:35
Vườn sao mai
12:50
7 Nụ cười Xuân
13:50
Kiến thức cuộc sống
14:05
Gõ cửa âm nhạc
14:35
La cà phố
14:50
Siêu thị cười
15:20
Cầu vồng đa sắc
15:35
Cuộc sống xanh
15:55
Vườn sao mai
16:10
Bí mật kệ đồ chơi
16:25
A bạn đây rồi
16:40
Đi an toàn về hạnh phúc
16:55
Phim hoạt hình
17:00
Phim truyện
17:30
Ống nhòm nhí
18:00
Nào ta cùng vui
18:35
Bí mật kệ đồ chơi
18:50
Vườn sao mai
19:05
Phim hoạt hình
19:10
Phim truyện
21:10
7 Nụ cười Xuân
22:10
Tôi tuổi teen
23:00
Phim truyện
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/3/2024