09/02/2023 - 4:41 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/12/2022

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/12/2022

00:15
Kết nối không giới hạn
00:35
Phim Tỷ phú tưng
01:20
Phim Dòng sông thương nhớ
02:05
Những hộp quà xinh
02:30
Vườn âm nhạc
03:30
Phim Người mẹ nhí
04:15
Phim Tỷ phú tưng
05:00
Phim Dòng sông thương nhớ
05:50
Kỳ lân và cô tiên thợ
05:55
Nhịp điệu nắng mai
06:00
Phim Bác sĩ nhi khoa tài ba
06:45
Phim Thanh xuân có bạn
07:30
Những hộp quà xinh
07:55
Thành phố của tôi
08:10
Ống nhòm nhí
08:35
Kỳ lân và cô tiên thợ
08:40
Phim Người mẹ nhí
09:25
Phim Tỷ phú tưng
10:10
Vườn âm nhạc
11:10
1001 chuyện
11:35
Phim Bác sĩ nhi khoa tài ba
12:20
Phim Đừng phiền tôi học
13:05
Kết nối không giới hạn
13:25
Thành phố của tôi
13:40
Ống nhòm nhí
14:05
Nào ta cùng vui
14:20
Phim Người mẹ nhí
15:05
Phim Tỷ phú tưng
15:50
Vườn âm nhạc
16:50
Kỳ lân và cô tiên thợ
16:55
Khu rừng nhỏ
17:45
Nào ta cùng vui
18:00
Phim Đừng phiền tôi học
18:45
Ngạc nhiên chưa
19:10
Trà sữa 10+
19:35
Phim Thanh xuân có bạn
20:20
Phim Người mẹ nhí
21:05
Thành phố của tôi
21:20
Phim Dòng sông thương nhớ
22:05
Những hộp quà xinh
22:30
Thành phố của tôi
22:45
Ống nhòm nhí
23:10
Kết nối không giới hạn
23:30
Phim Người mẹ nhí
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/12/2022