26/02/2024 - 8:50 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/10/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/10/2023

00:05
Cuộc sống quanh ta
00:20
Kiến thức cuộc sống
00:35
Mỗi ngày một điều hay
00:50
Du lịch & cuộc sống
01:05
Thành phố của tôi
01:20
Kỳ nghỉ giữa tuần
01:50
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
02:20
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
02:50
Quýt làm cam chịu
03:15
Gõ cửa âm nhạc
03:30
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
04:00
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
04:30
Cầu vồng đa sắc
04:45
Cuộc sống quanh ta
05:00
Thanh xuân tỏa sáng
05:10
Kiến thức cuộc sống
05:25
Mỗi ngày một điều hay
06:00
A bạn đây rồi
06:15
Ống nhòm nhí
06:40
Đi an toàn về hạnh phúc
06:55
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
07:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
07:55
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
08:15
Hô biến
08:45
Ngạc nhiên chưa
09:15
Vườn sao mai
09:30
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
10:00
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:30
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
10:50
Biệt đội phấn trắng
11:15
Gia đình muôn mặt
11:40
Người bạn thiên nhiên
12:05
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
12:35
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
13:25
A bạn đây rồi
13:40
Ống nhòm nhí
14:05
Biệt đội phấn trắng
14:30
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
14:50
Hô biến
15:20
Ngạc nhiên chưa
15:50
Đi an toàn về hạnh phúc
16:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
16:25
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
16:55
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
17:45
Vườn sao mai
18:00
Gia đình muôn mặt
18:25
Người bạn thiên nhiên
18:50
ưA bạn đây rồi
19:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
19:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
19:45
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
Ống nhòm nhí
21:10
Đi an toàn về hạnh phúc
21:25
Biệt đội phấn trắng
21:50
Người bạn thiên nhiên
22:15
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
22:45
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu

 

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/10/2023