22/07/2024 - 11:06 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/5/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/5/2024

01:35
Việt Nam đi là ghiền
01:45
Gia đình muôn mặt
02:15
Nhóc cưng siêu đẳng
03:15
Thành phố của tôi
03:30
Việt Nam góc nhìn nơi hoang dã
03:45
Du lịch cuộc sống
04:00
Bí mật kệ đồ chơi
04:15
Vườn sao mai
04:30
Vườn âm nhạc
05:30
Ước mơ cho em
06:00
Nhóc cưng siêu đẳng
07:00
Thay lời muốn nói
07:30
Phim truyện
08:15
Việt Nam đi là ghiền
08:25
Bí mật kệ đồ chơi
08:40
Phim hoạt hình
08:45
Phim truyện
10:00
Vườn âm nhạc
11:00
Thành phố của tôi
11:15
Gia đình muôn mặt
11:45
Việt Nam góc nhìn nơi hoang dã
12:00
Phim truyện
12:45
Phim truyện
13:15
Phim hoạt hình
13:20
Du lịch cuộc sống
13:35
Ước mơ cho em
13:55
Vườn sao mai
14:10
Thay lời muốn nói
14:40
Việt Nam đi là ghiền
14:50
Bí mật kệ đồ chơi
15:05
Thành phố của tôi
15:20
Gia đình muôn mặt
15:50
Vườn âm nhạc
16:50
Phim hoạt hình
16:55
Phim truyện
17:35
Nhóc cưng siêu đẳng
18:40
Việt Nam góc nhìn nơi hoang dã
18:55
Du lịch cuộc sống
19:10
Phim hoạt hình
19:15
Bí mật kệ đồ chơi
19:30
Phim truyện
21:30
Vườn âm nhạc
22:30
Vườn sao mai
22:45
Thay lời muốn nói
23:15
Ước mơ cho em
23:35
Phim truyện
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/5/2024