7:20 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/7/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/7/2021

00:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
00:30
Heo Peppa
01:00
Xin chào Jadoo
01:30
Những bài học thú vị
02:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
02:30
Heo Peppa
03:00
Xin chào Jadoo
03:30
Heo Peppa
04:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
04:30
Heo Peppa
05:00
Xin chào Jadoo
05:30
Heo Peppa
06:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
06:30
Xin chào Jadoo
07:30
Những bài học thú vị
08:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
08:30
Heo Peppa
09:00
Pororo và những người bạn
09:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
10:00
Heo Peppa
10:30
Pororo và những người bạn
11:00
Rồng rắn lên mây: Sự tích hoa cúc chi
11:30
Vạch trần tội ác
12:30
Nơi ánh dương soi chiếu
13:30
Những bài học thú vị
14:00
Heo Peppa
14:30
Pororo và những người bạn
15:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
15:30
Heo Peppa
16:00
Những bài học thú vị
16:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
17:00
Heo Peppa
17:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
18:00
Nơi ánh dương soi chiếu
19:00
Những bài học thú vị
20:00
Rồng rắn lên mây: Sự tích hoa cúc chi
20:30
Xin chào Jadoo
21:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
21:30
Heo Peppa
22:00
Vui cùng con – Hát cùng con
22:30
Những bài học thú vị
23:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
23:30
Heo Peppa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/7/2021