23/07/2024 - 6:29 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/5/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/5/2024

01:30
Muôn màu thể thao
01:45
Biệt đội phấn trắng
02:00
Nghệ thuật và cuộc sống
02:15
Ước mơ cho em
02:35
Sao học việc
02:55
Góc nhỏ kỳ diệu
03:10
Đi an toàn về hạnh phúc
03:25
Vui cùng Koro
03:40
Lựa chọn của tôi
03:55
Vườn sao mai
04:10
Trà sữa 10+
04:35
Khi ta 20
05:10
Góc nhỏ kỳ diệu
05:25
Muôn màu thể thao
05:40
Sao học việc
06:00
Biệt đội phấn trắng
06:15
Nghệ thuật và cuộc sống
06:30
Ước mơ cho em
06:50
Vui cùng Koro
07:05
Phim truyện
07:50
Sao học việc
08:10
Khi ta 20
08:45
Phim hoạt hình
08:50
Phim truyện
10:05
Đi an toàn về hạnh phúc
10:20
Vườn sao mai
10:35
Trà sữa 10+
11:00
Phim truyện
11:30
Góc nhỏ kỳ diệu
11:45
Lựa chọn của tôi
12:00
Phim truyện
12:30
Phim hoạt hình
12:35
Muôn màu thể thao
12:50
Biệt đội phấn trắng
13:05
Nghệ thuật và cuộc sống
13:20
Ước mơ cho em
13:40
Sao học việc
14:00
Chiến binh tí hon
15:00
Vui cùng Koro
15:15
Trà sữa 10+
15:40
Vườn sao mai
15:55
Góc nhỏ kỳ diệu
16:10
Khi ta 20
16:45
Đi an toàn về hạnh phúc
17:00
Phim hoạt hình
17:05
Phim truyện
17:35
Biệt đội phấn trắng
18:05
Vui cùng Koro
18:40
Lựa chọn của tôi
18:55
Vườn sao mai
19:10
Phim hoạt hình
19:15
Trà sữa 10+
19:40
Phim truyện
21:55
Chiến binh tí hon
22:55
Khi ta 20
23:30
Phim truyện
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/5/2024