01/03/2024 - 11:38 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/10/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/10/2023

00:15
Siêu thị cười
00:35
La cà phố
00:50
A bạn đây rồi
01:05
Cuộc sống xanh
01:20
Đi an toàn về hạnh phúc
01:35
Không gian sống
01:50
Sitcom: Nữ hoàng livestream
02:20
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
02:50
Hô biến
03:05
Ngạc nhiên chưa?
03:20
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
03:50
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
04:20
Vườn sao mai
04:35
Nào ta cùng vui
04:50
Giáo dục hướng nghiệp
05:10
Siêu thị cười
05:30
La cà phố
06:00
A bạn đây rồi
06:15
Cuộc sống xanh
06:30
Đi an toàn về hạnh phúc
06:45
Không gian sống
07:00
Sitcom: Nữ hoàng livestream
07:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
08:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
08:20
Hô biến
08:50
Ngạc nhiên chưa?
09:20
Vườn sao mai
09:35
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
10:05
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:35
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
10:55
Nào ta cùng vui
11:10
Giáo dục hướng nghiệp
11:25
Siêu thị cười
11:45
La cà phố
12:00
Sitcom: Nữ hoàng livestream
12:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
13:20
A bạn đây rồi
13:35
Cuộc sống xanh
13:50
Đi an toàn về hạnh phúc
14:05
Không gian sống
14:20
Vườn sao mai
14:35
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
14:55
Hô biến
15:25
Ngạc nhiên chưa?
15:55
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
16:15
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
16:45
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:15
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
17:35
Nào ta cùng vui
17:50
Giáo dục hướng nghiệp
18:10
Siêu thị cười
18:30
La cà phố
18:45
A bạn đây rồi
19:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
19:20
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
19:40
Sitcom: Nữ hoàng livestream
20:10
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:40
Cuộc sống xanh
20:55
Đi an toàn về hạnh phúc
21:10
Không gian sống
21:25
Hô biến
21:55
Sitcom: Bẫy mỹ nhân
22:25
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
22:55
Ngạc nhiên chưa?
23:25
Vườn sao mai
23:40
Nào ta cùng vui
23:55
Giáo dục hướng nghiệp

 

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/10/2023