26/05/2022 - 9:02 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/3/2022

Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/3/2022

02:30
GIẤC MƠ ÂM NHẠC
03:00
XIN CHÀO JADOO
03:30
GIẤC MƠ ÂM NHẠC
04:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
04:30
GIẤC MƠ ÂM NHẠC
05:00
XIN CHÀO JADOO
05:30
GIẤC MƠ ÂM NHẠC
06:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
06:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
07:00
HEO PEPPA
07:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
08:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
08:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
09:00
XIN CHÀO JADOO
09:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
10:00
HEO PEPPA
10:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
11:00
CON GÁI CỦA MẸ
12:00
RỒNG RẮN LÊN MÂY: TAM VÀ TỨ
12:30
XIN CHÀO JADOO
13:00
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
13:30
XIN CHÀO JADOO
14:00
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
14:30
HEO PEPPA
15:00
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
15:30
XIN CHÀO JADOO
16:00
HEO PEPPA
16:30
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
17:00
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
17:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
18:00
CON GÁI CỦA MẸ
19:00
XIN CHÀO JADOO
19:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
20:00
RỒNG RẮN LÊN MÂY: TAM VÀ TỨ
20:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
21:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
21:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
22:00
GIẤC MƠ ÂM NHẠC
22:30
XIN CHÀO JADOO
23:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
23:30
HEO PEPPA
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/3/2022