22/07/2024 - 10:59 AM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/5/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/5/2024

01:30
Không gian sống
01:45
Góc nhỏ kỳ diệu
02:00
Box thư giãn
02:20
Gõ cửa nhà sao
02:45
Hô biến
03:10
Mỗi ngày một điều hay
03:25
Thanh xuân tỏa sáng
03:35
Du lịch cuộc sống
03:55
Thể thao là cuộc sống
04:20
Mái ấm gia đình Việt
05:15
Những hộp quà xinh
05:40
Không gian sống
06:00
Chậm
06:15
Du lịch cuộc sống
06:35
Thanh xuân tôi
06:50
Thanh xuân tỏa sáng
07:00
Phim truyện
07:45
Thể thao là cuộc sống
08:10
Box thư giãn
08:30
Phim hoạt hình
08:35
Phim truyện
09:05
Phim truyện
09:50
Mỗi ngày một điều hay
10:05
Hô biến
10:30
Những hộp quà xinh
11:00
Phim truyện
11:30
Góc nhỏ kỳ diệu
11:45
Chậm
12:00
Phim truyện
12:30
Phim hoạt hình
12:35
Không gian sống
12:50
Gõ cửa nhà sao
13:15
Thể thao là cuộc sống
13:40
Thanh xuân tỏa sáng
13:50
Du lịch cuộc sống
14:10
Thanh xuân tôi
14:25
Mái ấm gia đình Việt
15:20
Box thư giãn
15:40
Những hộp quà xinh
16:05
Góc nhỏ kỳ diệu
16:20
Chậm
16:35
Gõ cửa nhà sao
17:00
Phim hoạt hình
17:05
Phim truyện
17:35
Hô biến
18:05
Mỗi ngày một điều hay
18:40
Thanh xuân tỏa sáng
18:50
Du lịch cuộc sống
19:10
Phim hoạt hình
19:15
Thể thao là cuộc sống
19:40
Phim truyện
20:25
Chậm
20:40
Phim truyện
21:55
Thanh xuân tôi
22:10
Mái ấm gia đình Việt
23:05
Những hộp quà xinh
23:30
Phim truyện
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/5/2024