23/07/2024 - 6:43 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/5/2024

Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/5/2024

01:35
Gõ cửa âm nhạc
02:05
La cà phố
02:25
Bếp nhà mình
02:30
Gia đình muôn mặt
02:50
Bác sĩ của bạn
03:05
Nhịp cầu du học
03:20
A bạn đây rồi
03:35
Cuộc sống xanh
03:50
7 nụ cười Xuân
04:50
Gõ cửa âm nhạc
05:20
La cà phố
05:40
Bếp nhà mình
05:45
Gia đình muôn mặt
06:00
A bạn đây rồi
06:15
Cuộc sống xanh
06:35
Nhịp cầu du học
06:50
La cà phố
07:05
Phim truyện
07:50
Mẹ ơi con lên tivi
08:40
Phim hoạt hình
08:45
Phim truyện
09:15
Phim truyện
10:00
Gia đình muôn mặt
10:20
Cầu vồng đa sắc
10:35
Gõ cửa âm nhạc
11:00
Phim truyện
11:30
Bếp nhà mình
11:45
A bạn đây rồi
12:00
Phim truyện
12:30
Phim hoạt hình
12:35
Nhịp cầu du học
12:50
7 nụ cười Xuân
13:50
Bác sĩ của bạn
14:05
Cầu vồng đa sắc
14:20
Cuộc sống xanh
14:40
Mẹ ơi con lên tivi
15:30
Bếp nhà mình
15:35
Gõ cửa âm nhạc
16:05
La cà phố
16:20
Gia đình muôn mặt
16:40
Bác sĩ của bạn
16:55
Phim hoạt hình
17:05
Phim truyện
17:40
Mẹ ơi con lên tivi
18:40
Nhịp cầu du học
18:55
A bạn đây rồi
19:10
Phim hoạt hình
19:15
Cuộc sống xanh
19:30
Phim truyện
21:30
7 nụ cười Xuân
22:30
Mẹ ơi con lên tivi
23:20
Cầu vồng đa sắc
23:35
Phim truyện
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/5/2024