26/02/2024 - 10:45 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 1/10/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 1/10/2023

00:00
Đi an toàn về hạnh phúc
00:15
Cuộc sống xanh
00:35
Kiến thức về động vật
00:55
Phim: Ráng chiều ấm áp
01:40
Phim: Thủy cơ
02:25
Phim: Ngôi sao về làng
03:10
Phim: Mùa cúc susi
03:55
Phim: Nhật ký nàng xuân
06:00
Phim: Ráng chiều ấm áp
06:45
A bạn đây rồi
07:05
Chiến thắng cùng con
07:35
Ngạc nhiên chưa
08:05
Nào ta cùng vui
08:20
Mỗi ngày một điều hay
08:35
A bạn đây rồi
08:55
Phim: Thủy cơ
09:40
Phim: Ráng chiều ấm áp
10:25
Cuộc sống xanh
10:45
Kiến thức về động vật
11:05
Cầu vồng đa sắc
11:20
Kiến thức về động vật
11:40
Phim: Mùa cúc susi
12:25
Phim: Ngôi sao về làng
13:10
Nhịp sống trẻ
13:25
Thay lời muốn nói
14:00
La cà phố
14:10
Phim: Mùa cúc susi
14:55
Phim: Ngôi sao về làng
15:40
Nào ta cùng vui
15:55
Ngạc nhiên chưa
16:25
A bạn đây rồi
16:45
Cuộc sống xanh
17:05
Thay lời muốn nói
17:40
Cầu vồng đa sắc
17:55
Chiến thắng cùng con
18:25
Phim: Ráng chiều ấm áp
19:10
Phim: Thủy cơ
19:55
Phim: Ngôi sao về làng
20:40
Phim: Mùa cúc susi
21:25
Phim: Nhật ký nàng xuân
22:10
A bạn đây rồi
22:30
Chiến thắng cùng con
23:00
Ngạc nhiên chưa
23:30
Nào ta cùng vui
23:45
Mỗi ngày một điều hay
Lịch phát sóng HTV3 ngày 1/10/2023