09/02/2023 - 3:15 PM

Lịch phát sóng HTV3 ngày 1/1/2023

Lịch phát sóng HTV3 ngày 1/1/2023

00:00
Phim Tỷ phú tưng
00:45
Vườn âm nhạc
01:45
Phim Tình yêu không ngờ đến
02:30
Phim Tỷ phú tưng
03:15
Phim Nữ hoàng trả giá
04:00
Vườn âm nhạc
05:00
Sức khỏe cho mọi người
05:15
Đi an toàn về hạnh phúc
05:30
Mỗi ngày một điều hay
05:50
Kỳ lân và cô tiên thợ
05:55
Nhịp điệu nắng mai
06:00
Nào ta cùng vui
06:15
Ống nhòm nhí
06:40
Vườn sao mai
06:55
A! Bạn đây rồi
07:10
Ngạc nhiên chưa
07:35
1001 chuyện
08:00
Kiến thức & cuộc sống
08:15
Sức khỏe cho mọi người
08:30
Góc nhỏ diệu kỳ
08:45
Mỗi ngày một điều hay
09:00
Phim Tình yêu không ngờ đến
09:45
Phim Tỷ phú tưng
10:30
Vườn âm nhạc
11:30
Đi an toàn về hạnh phúc
11:45
Nào ta cùng vui
12:00
Phim Nữ hoàng trả giá
12:45
Phim Tình yêu không ngờ đến
13:30
Ống nhòm nhí
13:55
Vườn sao mai
14:10
Kỳ lân và cô tiên thợ
14:15
Kiến thức & cuộc sống
14:30
Phim Tình yêu không ngờ đến
15:15
Phim Tỷ phú tưng
16:00
Mỗi ngày một điều hay
16:15
Tạp chí sức khỏe
16:30
Những hộp quà xinh
16:55
Vườn sao mai
17:10
Nào ta cùng vui
17:25
Ống nhòm nhí
17:50
A! Bạn đây rồi
18:05
Kỳ lân và cô tiên thợ
18:10
Ngạc nhiên chưa
18:35
Sức khỏe cho mọi người
18:50
Phim Tỷ phú tưng
19:35
Phim Nữ hoàng trả giá
20:20
Vườn âm nhạc
21:20
Phim Tỷ phú tưng
22:05
Phim Nữ hoàng trả giá
22:50
Ống nhòm nhí
23:15
Phim Tình yêu không ngờ đến
Lịch phát sóng HTV3 ngày 1/1/2023