27/01/2023 - 7:04 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 7/1/2023

Lịch phát sóng HTV2 ngày 7/1/2023

00:00
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
01:00
Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em
01:45
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
02:30
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
03:15
Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo
04:00
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
04:45
Chương trình du lịch – Sợi mì và những huyền thoại
05:15
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Chuyện nhà Poong Sang
08:00
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
09:00
Phim truyện Trung Quốc – Bác sĩ nhi khoa tài ba
10:00
Phim truyện Trung Quốc – Cẩm tú nam ca
11:00
Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo
11:45
Phim truyện Việt Nam – Bữa tiệc báo thù
12:45
Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em
13:45
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
14:45
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
16:25
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
17:00
Phim truyện Thái Lan – Trùng trùng nghiệp báo
18:00
Phim truyện Trung Quốc – Thượng dương phú
19:00
Phim truyện Trung Quốc – Đời này có em
20:00
Phim điện ảnh Trung Quốc – Thanh xà, Bạch xà
22:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
Lịch phát sóng HTV2 ngày 7/1/2023