09/02/2023 - 4:19 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 6/1/2023

Lịch phát sóng HTV2 ngày 6/1/2023

00:30
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
01:00
Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em
01:45
Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng
02:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
03:15
Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo
04:00
Chương trình du lịch – Sợi mì và những huyền thoại
04:45
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
05:15
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Chuyện nhà Poong Sang
08:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
09:00
Phim truyện Trung Quốc – Bác sĩ nhi khoa tài ba
10:00
Phim truyện Trung Quốc – Cẩm tú nam ca
11:00
Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo
11:45
Phim truyện Hàn Quốc – Bữa tiệc báo thù
12:45
Phim truyện Trung Quốc – Anh ta chẳng mấy yêu em
13:45
Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng
14:45
Du lịch – Amur kỳ bí
15:15
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
16:25
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
17:00
Phim truyện Thái Lan – Trùng trùng nghiệp báo
18:00
Phim truyện Trung Quốc – Thượng dương phú
19:00
Phim truyện Trung Quốc – Đời này có em
20:00
Phim truyện Hàn Quốc – Vẻ đẹp đích thực
21:00
Phim truyện Hàn Quốc – Người vợ nguy hiểm
22:00
Phim truyện Trung Quốc – Đồng tiền đen
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
Lịch phát sóng HTV2 ngày 6/1/2023