09/02/2023 - 4:56 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27/12/2022

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27/12/2022

00:00
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
01:00
Phim truyện Trung Quốc – Vòng quay hạnh phúc
01:45
Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng
02:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
03:15
Phim truyện Trung Quốc – Nữ bác sĩ tâm lý
04:00
Chương trình xã hội – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
04:20
Du lịch – Amur kỳ bí
04:45
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Chuyện nhà Poong Sang
08:00
Du lịch – Sợi mì và những huyền thoại
08:30
Du lịch – Amur kỳ bí
09:00
Phim truyện Trung Quốc – Bác sĩ nhi khoa tài ba
10:00
Phim truyện Trung Quốc – Cẩm tú nam ca
11:00
Phim truyện Trung Quốc – Nữ bác sĩ tâm lý
11:45
Phim truyện Việt Nam – Giấc mơ cùa mẹ
12:45
Phim truyện Trung Quốc – Vòng quay hạnh phúc
13:45
Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng
14:45
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
16:10
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
17:00
Phim truyện Thái Lan – Trùng trùng nghiệp báo
18:00
Phim truyện Trung Quốc – Thượng dương phú
19:00
Phim truyện Trung Quốc – Đời này có em
20:00
Phim truyện Việt Nam – Giấc mơ của mẹ
21:00
Phim truyện Hàn Quốc – Người vợ nguy hiểm
22:00
Phim truyện Hàn Quốc – Đồng tiền đen
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Chương trình xã hội – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
Lịch phát sóng HTV2 ngày 27/12/2022