09/02/2023 - 5:04 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 26/12/2022

Lịch phát sóng HTV2 ngày 26/12/2022

00:00
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
01:00
Phim truyện Trung Quốc – Vòng quay hạnh phúc
01:45
Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng
02:30
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
03:15
Phim truyện Trung Quốc – Nữ bác sĩ tâm lý
04:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
04:45
Du lịch – Sợi mì và những huyền thoại
05:15
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Chuyện nhà Poong Sang
08:00
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
09:00
Phim truyện Trung Quốc – Bác sĩ nhi khoa tài ba
10:00
Phim truyện Trung Quốc – Cẩm tú nam ca
11:00
Phim truyện Trung Quốc – Nữ bác sĩ tâm lý
11:45
Phim truyện Việt Nam – Giấc mơ cùa mẹ
12:45
Phim truyện Trung Quốc – Vòng quay hạnh phúc
13:45
Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng
14:45
Du lịch – Amur kỳ bí
15:15
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
16:25
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
17:00
Phim truyện Thái Lan – Trùng trùng nghiệp báo
18:00
Phim truyện Trung Quốc – Thượng dương phú
19:00
Phim truyện Trung Quốc – Đời này có em
20:00
Phim truyện Việt Nam – Giấc mơ của mẹ
21:00
Phim truyện Hàn Quốc – Người vợ nguy hiểm
22:00
Phim truyện Trung Quốc – Đồng tiền đen
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
Lịch phát sóng HTV2 ngày 26/12/2022