25/06/2022 - 2:20 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/6/2022

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/6/2022

00:30
Giải trí Việt Nam -Tài tiếu tuyệt: Mùa 5
01:00
Phim truyện Trung Quốc – Sở Kiều truyện
01:45
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14
02:30
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
03:15
Phim truyện Trung Quốc – Bác sĩ nhi khoa tài ba
04:00
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 5
04:45
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Người yêu truyền kiếp
08:00
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 5
09:00
Phim truyện Hàn Quốc – Bên em là điệp viên
10:00
Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki
11:00
Phim truyện Trung Quốc – Bác sĩ nhi khoa tài ba
11:45
Phim truyện Đài Loan – Yêu trước ngày cưới
12:45
Phim truyện Trung Quốc – Sở Kiều truyện
13:45
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16
14:45
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
16:10
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 5
17:00
Phim truyện Thái Lan – Tiếng khóc trong tim
18:00
Phim truyện Hàn Quốc – Khi nào anh cưới em?
19:00
Phim truyện Trung Quốc – Của gia bảo
20:00
Phim điện ảnh Hàn Quốc – Bạn ma phiền toái
22:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/6/2022