03/12/2022 - 1:05 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/10/2022

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/10/2022

00:00
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
01:00
Phim truyện Hàn Quốc – Con gió tình yêu
01:45
Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo
02:30
Giải trí Anh – Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2022
03:15
Phim truyện Trung Quốc – Khi em say giấc
04:00
Chương trình xã hội – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
04:20
Du lịch – Congo: Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
04:45
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6
07:15
Phim truyện Hồng Kông – Bão trắng
08:00
Du lịch – Trà mã huyền bí
08:30
Du lịch – Congo: Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
09:00
Phim truyện Trung Quốc – Nửa đường mật nửa đau thương
10:00
Phim truyện Trung Quốc – Tam sinh tam thế thần tịch duyên
11:00
Phim truyện Trung Quốc – Khi em say giấc
11:45
Phim truyện Việt Nam – Giấc mơ của mẹ
12:45
Phim truyện Hàn Quốc – Con gió tình yêu
13:45
Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo
14:45
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
16:10
Giải trí Anh – Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2022
17:00
Phim truyện Thái Lan -Lời hứa sau cùng
18:00
Phim truyện Hàn Quốc – Vì con mà sống
19:00
Phim truyện Trung Quốc – Đóa hoa tham vọng
20:00
Phim truyện Việt Nam – Giấc mơ của mẹ
21:00
Phim truyện Hàn Quốc – Hương vị hôn nhân
22:00
Phim truyện Hàn Quốc – Bác sĩ tù nhân
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Chương trình xã hội – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/10/2022