09/02/2023 - 4:41 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24/1/2023

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24/1/2023

00:00
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Con sáo xuống núi
01:00
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Nữ cái bang ăn Tết
01:45
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
02:30
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
03:15
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Canh vợ
04:00
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Xông đất đầu năm
04:45
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
07:15
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Thần tài mất tích
09:00
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Hạt giống kỳ lạ
10:00
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Xuân này con sẽ về
11:00
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Số độc đắc
12:00
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
12:45
Phim truyện Việt Nam – Tết ơi, Xuân à
14:45
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
16:10
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Sung ơi, rụng đi
17:00
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Xông đất đầu năm
18:00
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
19:00
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Số độc đắc
20:00
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
21:00
Phim điện ảnh Trung Quốc – Kế hoạch thoát ế
22:30
Giải trí Việt Nam – Sóng 23
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Giải trí Việt Nam – Vạn nụ cười xuân: Vượt sóng đi về nhà
Lịch phát sóng HTV2 ngày 24/1/2023