03/12/2022 - 1:46 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23/10/2022

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23/10/2022

00:30
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
01:00
Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu
01:45
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
02:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
03:15
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
04:00
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
04:45
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt – Mùa 6
07:15
Phim truyện Hồng Kông – Bão trắng
08:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
09:00
Phim truyện Trung Quốc – Nửa đường mật, nửa đau thương
10:00
Phim truyện Trung Quốc – Tam sinh tam thế thần tịch duyên
11:00
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt – Mùa 6
11:45
Phim truyện Hàn Quốc – Bữa tiệc báo thù
12:45
Phim truyện Hàn Quốc – Cơn gió tình yêu
13:45
Phim truyện Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
14:45
Chương trình du lịch – Trà mã huyền bí
16:10
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
17:00
Giải trí Mỹ – Ăn đi rồi kể
17:45
Giải trí Việt Nam – Tiềm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15
19:00
Phim truyện Thái Lan – Đóa hoa tham vọng
20:00
Giải trí Anh quốc – Tìm kiếm Tài năng Anh quốc 2022
21:30
Giải trí Việt Nam – Ai cũng bật cười 2017
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt – Mùa 6
Lịch phát sóng HTV2 ngày 23/10/2022