26/02/2024 - 9:52 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21/10/2023

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21/10/2023

00:00
Sắc màu cuộc sống
00:45
La cà phố
00:55
Mỗi ngày một điều hay
01:10
Ống nhòm nhí
01:35
Thành phố của tôi
01:50
Kỳ nghỉ giữa tuần
02:20
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
02:50
Bánh mì ông Màu
03:20
Vườn âm nhạc
04:15
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
04:45
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
05:15
Sắc màu cuộc sống
06:00
La cà phố
06:00
Mỗi ngày một điều hay
06:15
Ống nhòm nhí
06:40
Thành phố của tôi
07:00
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
07:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
08:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
08:20
Kỳ nghỉ giữa tuần
08:50
Sắc màu cuộc sống
09:35
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
10:05
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:35
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
10:55
Vườn âm nhạc
11:50
La cà phố
12:00
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
12:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
13:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
13:20
Mỗi ngày một điều hay
13:35
Ống nhòm nhí
14:00
Kỳ nghỉ giữa tuần
14:30
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
14:50
Sắc màu cuộc sống
15:35
Người bạn thiên nhiên
16:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
16:20
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
16:50
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:20
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
17:40
Thành phố của tôi
17:55
Vườn âm nhạc
18:50
La cà phố
19:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
19:20
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
19:40
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
20:10
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:40
Mỗi ngày một điều hay
20:55
Ống nhòm nhí
21:20
Thành phố của tôi
21:35
Kỳ nghỉ giữa tuần
22:05
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
22:35
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
23:05
Vườn âm nhạc

 

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21/10/2023